Ewangelia na dziś
Wtorek - 09 lipca
św. Weronika Giuliani,

PASTERKA 2021

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: