Ewangelia na dziś
Wtorek - 09 lipca
św. Weronika Giuliani,

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

ODNOWIENIE PARAFIALNYCH MISJI

2 Niedziela Wielkiego Postu – 13 marzec 2022 roku

Peregrynacja Krzyża

  8.00 – Msza Św.  z nauką dla wszystkich

10.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

11.30 – Msza Św. z nauką dla dzieci

16.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

20. 00 –  Różaniec

21.00 – Apel Jasnogórski

22.00 – Droga Krzyżowa

24.00 – Zakończenie Adoracji Krzyża

Poniedziałek – 14 Marzec 2022roku

Peregrynacja Krzyża

Dzień chorych – Sakrament Namaszczenia Chorych

Spowiedź 7.30 – 8.30; 9.30 – 10.15; 16.30 – 17.30

7.00 Wznowienie Adoracji Krzyża

8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

10.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkichSakrament Namaszczenia Chorych

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzi / zakończenie Peregrynacji Krzyża/ 

17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

Wtorek – 15 Marzec 2022 roku

 8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

17.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

Środa – 16 Marzec 2022 roku

 8.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich

17.00 – Msza Św. z nauką dla wszystkich – Zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: