Ewangelia na dziś
Wtorek - 09 lipca
św. Weronika Giuliani,

PIELGRZYMKA DO Praszki, LICHENIA i Kalisza

Praszka

Powitał nas ks. prałat Stanisław Gasiński, kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Kalwaryjskiej w Praszce. Spotkanie było tym bardziej wzruszające. W Praszce pracuje od 1988 roku. Na Makowym Wzgórzu jego staraniem powstał kompleks obiektów sakralno – duszpasterskich, który cały czas jest rozbudowywany i upiększany. Ks. Prałat barwnie i z ogromną ekspresją opowiadał o kościele, dróżkach, parafii. Wspomniał najważniejsze w swoim życiu wydarzenie – spotkanie w 2002 roku z papieżem, Świętym Janem Pawłem II w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy to papież poświęcił kopię obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej mówiąc, aby królowała Ona również w Praszce. Poznaliśmy też historię obrazu Świętej Rodziny – ksiądz Gasiński przywiózł go z Częstochowy, kiedy zakładał w Praszce parafię, poddał gruntownej renowacji i umieścił w centralnym miejscu ołtarza głównego. Przyznał również, iż tabernakulum jest wykonane według jego własnego projektu. Ksiądz Gasiński podczas spotkania z nami emanował pozytywną energią, optymizmem i poczuciem humoru – aż żal było odjeżdżać! Jego dokonania w Praszce wywarły na nas ogromne wrażenie. A plany na przyszłość ma naprawdę imponujące. Ujęła nas też ogromna radość, z jaką podejmował nas w swojej parafii. Otrzymaliśmy od niego zaproszenie na przyszłoroczne uroczystości w Praszce i zapewne Ks. Paweł zadba, abyśmy znów tam pojechali.

Licheń

Sanktuarium Maryjne w Licheniu – miejsce spotkania z Chrystusem i Jego Matką, miejsce odrodzenia duchowego, ale również odpoczynku fizycznego, emocjonalnego, w samotności czy w gronie rodziny, przyjaciół. Miejsce, gdzie Bóg przemawia w czasie liturgii, rekolekcji, a także poprzez piękno przyrody, przez osoby gotowe pomagać, gdy przeżywamy życiowe trudności. Miejsce spotkania z kulturą i historią. To obszar o powierzchni prawie stu hektarów.

Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Najstarsze na świecie sanktuarium św. Józefa.
Kalisz – Od początku XVII wieku jednym z głównych miejsc czci Świętego Józefa w Polsce stał się Kalisz, gdzie kult ten wiązano z obrazem Świętej Rodziny. Według tradycji początki Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu sięgają 1670 roku. Wtedy, bowiem został uzdrowiony za przyczyną Świętego Józefa mieszkaniec wsi Szulec, który jako wotum ufundował obraz Świętej Rodziny i umieścił go w Kaliskiej Kolegiacie w podarowanym przez siebie ołtarzu. Intensywny rozwój kultu Świętego Józefa przypadł na drugą połowę XVII i na cały XVIII wiek zwany w polskiej józefologii “złotym”.

zdjęcia: archiwum własne, prywatne parafii odwiedzonych

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: