Ewangelia na dziś
Poniedziałek - 08 lipca
Św. Jan z Dukli, Mt 9,18-26

W SŁOŃCU POŁUDNIOWEJ ITALII PIELGRZYMKA DO WŁOCH

CASCIA

Rano, po śniadaniu udaliśmy do Casci, gdzie nawiedziliśmy Sanktuarium Świętej Rity – patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Tu nawiedziliśmy kościół, gdzie do dnia dzisiejszego złożone jest
w kryształowym sarkofagu jej nienaruszone ciało. Zobaczyliśmy również klasztor, w którym spędziła
ostatnie lata swojego życia. Wieczorem przyjechaliśmy do hotelu,

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: