Kategoria: Ogłoszenia duszpasterskie

Ewangelia na dziś
Niedziela - 25 lutego
II niedziela Wielkiego Postu, Mk 9,2-10

Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Z dobrymi iodważnymi postanowieniami wejdźmy w czas Wielkiego…