Ewangelia na dziś
Sobota - 06 lipca
bł. Maria Teresa Ledóchowska, Mt 9,14–17

Historia parafii

HISTORIA PARAFII ŚW. STANISŁAWA
BISKUPA I MĘCZENNIKA W SOSNOWCU

Parafię utworzył Biskup Częstochowski J.E. Ks. Bp Stefan Bareła dekretem z dnia 4 kwietnia 1981 roku. z części parafii Chrystusa Króla w Sosnowcu Klimontowie i z parafii Św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu Niwka.
W skład nowej parafii weszły ulice: Bielska, Dębowa, Jodłowa, Kalinowa, Kujawska, Krynicka, Lisia Góra, Traugutta, Rzeszowska, Wrocławska, Wrzosowa, Św. Stanisława, Okulickiego, Wojska Polskiego nr 123 – 223.

9 maja 1981 roku stanęła prowizoryczna kaplica z desek,  a 10 maja 1981 roku Ks. Bp Sufragan Franciszek Musiel poświęcił plac pod budowę kościoła.

17 sierpnia 1981 roku rozpoczęto budowę kościoła i plebanii. Budowę kościoła ukończono w 1987 roku. Ks. Bp Stanisław Nowak nowy Ordynariusz Diecezji Częstochowskiej konsekrował kościół 30 sierpnia 1987 roku.

Po powstaniu Diecezji Sosnowieckiej w 1992 roku pierwszy jej Ordynariusz Ks. Bp Adam Śmigielski 9 maja 1993 roku odprawił odpustową Mszę Świętą podczas której konsekrował 3 dzwony o imionach: Stanisław, Maria i Hieronim.

28 kwietnia 2013 roku w wieku 72 lat umiera pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła i obiektów parafialnych Ks. Kanonik Hieronim Kubica.

26 maja 2013 roku Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej Ks. Bp Grzegorz Kaszak skierował do pracy w parafii w charakterze administratora ks. Andrzeja Jasińskiego.

29 września 2013 roku Ks. Bp Piotr Skucha odsłonił i poświęcił epitafium z czerwonego granitu poświęcone pamięci Ks. Hieronima Kubicy i budowniczym kościoła wykonane i ufundowane dzięki staraniom parafian.

Historia Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika trwa od 4 kwietnia 1981 roku po dziś dzień, a tworzą ją wciąż nowe pokolenia   wierzących mieszkańców.