Ewangelia na dziś
Wtorek - 09 lipca
św. Weronika Giuliani,

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa a.d. 2023

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: