Ewangelia na dziś
Czwartek - 22 lutego
Święto Katedry św. Piotra Apostoła, Mt 16,13-19 

Chrzest

Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy w drugą niedzielę każdego miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 11.30. Rodzice zgłaszają dziecko na miesiąc przed planowaną datą chrztu. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu w kancelarii należy okazać akt urodzenia dziecka z U.S.C. i dane rodziców chrzestnych: Imię i Nazwisko, wiek, zawód, adres. Rodzice chrzestni jeżeli są z poza naszej parafii winni posiadać ze swoich macierzystych parafii zaświadczenia, że mogą pełnić godność chrzestnych.


RODZICE CHRZESTNI

Godność rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby ochrzczone, które:

  • skończyły 16 lat życia
  • przyjęły Sakrament Bierzmowania
  • jeżeli są w związku małżeńskim, to musi być małżeństwo sakramentalne
  • swoim życie gwarantują chrześcijańskie wzorce postępowania

Do uroczystości chrztu dziecka należy zaopatrzyć się w białą świecę do chrztu, która będzie towarzyszyła dziecku przez całe życie, oraz tak zwaną białą szatkę, którą w czasie chrztu nakłada się dziecku jako znak łaski otrzymanej w czasie udzielania sakramentu. Dzieci, które mają być ochrzczone otaczamy szczególną modlitwą i je błogosławimy.