Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się na początku drugiej klasy gimnazjalnej i trwa dwa lata. Kandydaci do Bierzmowania w tym czasie uczestniczą w katechezie parafialnej. Każdy kandydat otrzymuje Indeks Bierzmowanego, który zawiera potwierdzenie przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. i zapis przygotowywania się do przyjęcia tego sakramentu.
Kandydaci przystępują do Bierzmowania pod koniec trzeciej klasy gimnazjalnej.


BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

Jeśli ktoś z różnych przyczyn jeszcze nie przystąpił do Sakramentu Bierzmowania powinien zgłosić się do kancelarii parafialnej. Należy posiadać Świadectwo Chrztu Św. osoby dorosłe do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są przygotowywane indywidualnie. Po przygotowaniu taka osoba jest kierowana do Kurii Diecezjalnej, gdzie jest Bierzmowanie.