Ewangelia na dziś
Poniedziałek - 08 lipca
Św. Jan z Dukli, Mt 9,18-26

Odpust Św. Stanisława

Wiele powodów do radości zawitało na ul. Kalinową w Piątek – 8 Maja.  Bo oto imieniny Parafii – Uroczystość naszego Patrona – Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Przez cały dzień gościliśmy Ks. Łukasza Gładkiego pochodzącego ze Szczepanowa (wicedyrektora Sosnowieckiego Caritas), który głosił nam Słowo Boże i przybliżał postać Świętego Stanisława. Z kazania: „W waszych sercach wiele lęku, głód radości, utrudnione kontakty, grasujący koronawirus wiele trudności dookoła, o dom, naukę, przyszłość, wiele leku obawy o przyszłość. Co jeszcze musi się stać, by ludzie zaczęli rozpoznawać co w życiu jest najważniejsze? (…)   Nic nas nie zdoła odłączyć od Miłości Chrystusowej. Mamy Jezusa – Dobrego Pasterza, który zna nas. [Znam Owce moje a moje mnie znają] 

Ale czy my… Czy możemy powiedzieć że znamy Chrystusa?”\

Św. Stanisław ze Szczepanowa

(ur. ok. 1030 w Szczepanowie, zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie) – polski duchowny, prezbiter, biskup krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego oraz jeden z głównych patronów Polski. Dał się poznać jako pasterz gorliwy ale i bezkompromisowy. Wdał się w konflikt z  królem Bolesławem II Śmiałym ( upominał niemoralne życie monarchy i bronił poddanych przed jego surowością). Biskup Stanisław został zabity przez drużynę królewską (lub samego króla) podczas Mszy św., którą celebrował  8 maja 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce. Ciało Świętego poćwiartowano. W kilka lat później przeniesiono je do katedry na Wawelu, gdzie spoczywa do dzisiaj. Biskupa Stanisława, jako pierwszego Polaka, ogłoszono świętym 8 września 1253. Jan Paweł II nazwał go “patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i  IV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, ze w ten sam sposób jak ciało św. Stanisława połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na Królestwo Polskie.

Wzywajmy często i chętnie

wstawiennictwa

naszego wielkiego świętego patrona. Prośmy, by wypraszał łaski, bytroszczył się o nas, nasze rodziny, parafię i całą Ojczyznę.

Święty Stanisławie – Módl się za nami!

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: