Ewangelia na dziś
Niedziela - 07 lipca
IV niedziela zwykła, Mk 6,1–6

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej Parafii

Liturgiczna Służba Ołtarza to ważna część naszej parafii! Posługując samemu Chrystusowi, posługują także nam-parafianom. W brew pozorom nie jet to łatwa służba, wymaga od chłopców wiele dyscypliny i zaparcia. O swojej przynależności do Chrystusa świadczą nie tylko przy ołtarzu ale także poza nim!

Cieszymy się ogromnie, że wielu młodych pragnie pełnić służbę przy ołtarzu! Gratulujemy im samych, ich rodzicom.

W niedzielę 13-11-2022 Liturgiczna Służba Ołtarza naszej Parafii świętowała wspólnie z wiernymi zebranymi podczas Mszy Świętej o godzinie 11.30 przyjęcie do swojego grona nowych ministrantów i lektorów. Obrzędu przyjęcia dokonał Ksiądz Proboszcz.

Przynależność do formacji liturgicznej nie wiąże się tylko z obecnością przy Ołtarzu. Ministrantem jest się na co dzień – również, a może przede wszystkim, po wyjściu z Kościoła. Wszyscy bowiem czujemy się powołani do głoszenia Słowa Bożego i dawania świadectwa swojej wiary każdego dnia. Podczas modlitwy, którą odmawiamy wspólnie po każdej Mszy Świętej, zwracamy się do Boga w następujących słowach: „(…) spraw, bym uświęcony w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia”.Niech nowo przyjętym do formacji bliskie będą słowa św. Jana Pawła II: “Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą (…)”. Niech Bóg ma w opiece Liturgiczną Służbę Ołtarza naszej Parafii i obdarza jej członków i opiekuna wszelkimi potrzebnymi łaskami. Nowych ministrantów wspierajmy modlitwą i otaczajmy wdzięczną opieką. Miłosiernemu Bogu polecajmy również ich rodziców, rodzeństwo i bliskich; niech zawsze towarzyszy im Boże błogosławieństwo.

Święty Tarsycjuszu, módl się za nami.
Święty Dominiku Savio, módl się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.

„JESTEŚMY ARMIĄ SŁUG JEZUSA CHRYSTUSA!”

Brawo Chłopaki !!!!!

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: