Ewangelia na dziś
Poniedziałek - 08 lipca
Św. Jan z Dukli, Mt 9,18-26

C + M + B = 2024 Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus Ten Dom Błogosławi

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY

Poniedziałek 15.01.2024

I ksiądz: 16.00 –  ul. Kalinowa 153, 155, 157, 159

Wtorek 16.01.2024

I ksiądz: 16.00 –  ul. Kalinowa 99, 101, 103, 105

II ksiądz: 16.00 – ul. Wojska Polskiego 126 i 128

Środa 17.01.2024

I ksiądz: 16.00 – ul. Św. Stanisława  2, 4, 5, 6, 8, 10

II ksiądz: 16.00 – ul. Św. Stanisława 12,14,16,18

Czwartek 18.01.2024

II ksiądz: 16.00 – ul. Jodłowa

Sobota 19.01.2024

I ksiądz: 10.00 –  Kolęda dodatkowa na zapisy 

II ksiądz: 10.00 – ul. Kalinowa 65, 67, 69, 71

Według tradycji liturgicznej w Polsce na Kolędę przygotowujemy stół, nakryty białym
obrusem, na stole ustawiamy krzyż i świece, oraz naczynie z wodą święconą. Jest
to symbol ołtarza, przy którym kapłan gromadzi wiernych w domowym kościele, bo
dom rodzinny jest znakiem całej Wspólnoty Kościoła.
Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przyjąć Kolędy w wyznaczonym terminie,
a chciałyby prosić kapłana o błogosławieństwo domu mogą się zgłosić w celu
uzgodnienia dogodnej daty Wizyty Duszpasterskiej.

Ks. Wikariusz Opublikowane przez: